Mapa sajta | Logovanje  
Naslovna Ponuda Kupovina Prodaja Izdavanje Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com Zakoni Zaposlenje Kontakt  
 
 
Pretraga nekretnina
 
 
 
 
 
 
 
Podaci o firmi
Godina osnivanja - 1998 god.
Šifra delatnosti- 70310
PIB - 105363718
Matieni broj - 20365471
Broj raeuna - 160-296863-44
 
 
 

OBAVEZE KUPCA I PRODAVCA PO OVERI UGOVORA O KUPOPRODAJI NEPOKRETNOSTI


Po sudskoj overi Ugovora o kupoprodaji nepokretnosti kupac je duan da u roku od deset dana od dana sudske overe Ugovora o kupoprodaji nepokretnosti nadlenoj Republičkoj upravi javnih prihoda prijavi porez na prenos apsolutnih prava koji iznosi 2,5% od kupoprodajne cene. Potrebna dokumentacija za prijavu poreza:

 1. Fotokopija lične karte prodavca – 2x
 2. Fotokopija overenog kupoprodajnog ugovora – 4x, original na uvid
 3. Dokaz vlasništva za prodavca (prethodni osnov sticanja, vlasnički list...)
 4. Popunjen obrazac PPI-4

Poreska prijava se popunjava na prodavca, predaje je lično kupac ili lice po sudski overenom punomočju.
Ukoliko je kupac kupio prvi stan oslobođen je plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava.
Da bi kupac prvog stana bio oslobođen plaćanja poreza potrebno je prilikom prijave poreza da donese sledeću dokumentaciju:

 1. Fotokopija lične karte prodavca – 2x
 2. Uverenje o dravljanstvu za kupca prvog stana – original
 3. Fotokopija ličnih karata za članove porodičnog domaćinstva (punoletni i maloletni ako je imaju), za maloletne izvod iz knjige rođenih i prijava o prebivalištu – 2x
 4. Uverenje o dravljanstvu za članove porodičnog domaćinstva
 5. Fotokopija overenog kupoprodajnog ugovora – 3x, original na uvid
 6. Dokazi o srodstvu (izvod iz knjige venčanih za suprunike, izvod iz knjige rođenih za decu)
 7. Sudski overena izjava kupca da kupuje prvi stan – original
 8. Dokaz vlasništva za prodavca (prethodni osnov sticanja, vlasnički list...)
 9. Popunjen obrazac PPI-4

Uprava prihoda moe zahtevati i Uverenje nadlene jedinice RUJP da kupac nije posedovao nepokretnost u vlasništvu od 01.07.2006. godine, a tek nakon provere prethodno predate dokumentacije.

Oslobođenje plaćanja poreza za kupca prvog stana se odnosi na ugovore overene u sudu posle 09.07.2007. godine.
Poreska prijava se popunjava na prodavca, predaje je lično kupac ili lice po sudski overenom punomočju.

Ovim putem elimo upozoriti kupca da cenu iz Ugovora o kupoprodaji nepokretnosti nadlena republička uprava javnih prihoda ne mora prihvatiti kao realnu trišnu vrednost prodate nepokretnosti. U tom slučaju će uprava da razree porez po svojim skalama.

Kupac i prodavac su duni da zajedno po sudskoj overi Ugovora o kupoprodaji pristupe »Telekomu Srbija« da regulišu svoja pretplatnička prava u vezi sa postojećom telefonskom linijom.

Sve ostale radnje kojima kupac prebacuje na svoje ime zaduenja u vezi sa nepokretnošću koja je predmet kupoprodaje(infostan, elektrodistribucija, porez na imovinu) kupac moe da izvrši sam.

 
 
© by Gigant nekretnine Naslovna | Ponuda | Kupovina | Prodaja | Izdavanje | Način poslovanja | Zakoni | Zaposlenje | Kontakt