Ugovori

Ugovor o poklonu je ugovor kojim jedan ugovornik (poklonodavac) prenosi ili se obavezuje da prenese na drugog ugovornika (poklonoprimca) pravo svojine određene stvari, odnosno drugo određeno pravo ili da mu, na račun svoje imovine, učini neku korist, i to sve bez odgovarajuće kamate.

Detaljnije >>>

Poreza na kapitalnu dobit

Obaveze plaćanja poreza na kapitalnu dobit su oslobođena lica koja su nepokretnost stekla na sledeći način: nasleđem; ako se prenos vrši između bračnih drugova i krvnih srodnika u pravoj liniji; ako se prenos vrši između razvedenih bračnih drugova, a u neposrednoj je vezi sa razvodom braka. Porez na kapitalnu dobit je 15% od razlike prodajne i nabavne cene nekretnine. Ukoliko ste platili stan 50 hiljada evra a sada ga uspešno prodajete za 60 hiljada evra, vaša kapitalna dobit iznosi 10 hiljada evra. Na taj iznos, ukoliko ste prodavac nekretnine, plaćate porez od 15%.Međutim, zakonom je regulisano pravilo koje nalaže da …

Detaljnije >>>

Procedura kod kupoprodaje

Prenos telefonskog priključka kod kupovine-prodaje stana

U fiksnoj telefoniji, telefonski broj može da se zadrži, a prethodni vlasnik Vam isto može ostaviti svoj broj.
Korisnik postajete kada zaključite Ugovor o priključenju na telefonsku mrežu operatera kojeg ste izabrali. Zahtev se može podneti pozivanjem info centra, odlaskom u korisnički servis ili on-line zahtevom.

Detaljnije >>>