Procedura kod kupoprodaje

Prenos telefonskog priključka kod kupovine-prodaje stana

U fiksnoj telefoniji, telefonski broj može da se zadrži, a prethodni vlasnik Vam isto može ostaviti svoj broj.
Korisnik postajete kada zaključite Ugovor o priključenju na telefonsku mrežu operatera kojeg ste izabrali. Zahtev se može podneti pozivanjem info centra, odlaskom u korisnički servis ili on-line zahtevom. Od dokumentacije je potrebna lična karta.
Broj iz prethodnog stana možete preneti u novi stan, i kada menjate adresu stanovanja zahtev za seobu priključka podnosi se lično u korisničkom centru.
Danas ima više operatera koji imaju svoja pravila vezana za prenos.

Promena naziva –adrese

Promena naziva korisnika vrši se na šalteru prijave-odjave u nadležnom Pogonu usluga, prema teritorijalnoj pripadnosti i predviđena je u slučajevima kada nije potrebno razgraničenje potrošnje između prijavljenog i stvarnog korisnika električne energije.

Za promenu naziva korisnika potrebno je:

  • lično prisustvo korisnika;
  • lična karta na uvid i fotokopija kao prilog;
  • račun za električnu energiju;
  • vlasnički list (original i kopija) ili drugi dokument kojim se utvrđuje osnov korišćenja stana (objekta).

 

Promene podataka na računima JKP Infostan

Sve promene podataka koje su vezane za prostor, način obračuna i drugo obavljaju se u radnim jedinicama JKP „Infostan tehnologije“.
Korisnik je dužan da sve promene prijavi u roku od 8 dana od njihovog nastanka. Molbe za promene koje su primljene do 15. u mesecu primenjuju se za taj mesec, a od 16. u mesecu primenjuju se za naredni mesec.
Za sve izmene podataka ili prestanak plaćanja, potrebni su odgovarajući dokumenti i formulari.
Za promenu imena na uplatnici posle promene vlasnika potrebno je priložiti:

  • Molbu za promenu imena
  • Fotokopija dokumenta o promeni vlasnika i original na uvid (Ugovor o kupoprodaji, Rešenje o ostavinskoj raspravi,
  • Ugovor o poklonu, Ugovor o doživotnom izdržavanju)
  • Potvrda Skupštine/Saveta zgrade o broju članova domaćinstva za obračun zajedničkih troškova
  • Lična karta na uvid

Promena imena na uplatnici može da se obavi i u radnim jedinicama JP „Gradsko stambeno“.