OBAVEZE KUPCA I PRODAVCA PO OVERI UGOVORA O KUPOPRODAJI NEPOKRETNOSTI